TRYSILNAVN

Trysilnavn startet i 2012 som et prosjektet som favner hele kommunen, og har primært som mål å ta vare på stedsnavn som holder på å gå i glømmeboka. Gruppa legger inn steder som står på offentlige kart, og legger inn navn, plasseringer, historikk og bilder. Noen steder har også vedlagte lydfiler som viser uttalen på navnene. 

Prosjektet er drevet på dugnad av ildsjeler. Trysil Historie-og museumslag har stått som eiere av prosjektet inntil Trysil kommune overtok i 2019. Pr august 2020 er det registrert ca 8300 steder i Trysil.
Se nettsiden www.trysilnavn.no for mer informasjon. Ta kontakt med prosjektleder hvis du har opplysninger som kan være verdifulle for prosjektet.

Prosjektleder: Vidar Storbæk.  

Skjermbilde fra nettsiden www.trysilnavn.no