TRYSILNAVN

Trysilnavn startet i 2012 som et prosjektet som favner hele kommunen, og har primært som mål å ta vare på stedsnavn som holder på å gå i glømmeboka. Gruppa legger inn steder som står på offentlige kart, og legger inn navn, plasseringer, historikk og bilder. Noen steder har også vedlagte lydfiler som viser uttalen på navnene. 

Prosjektet er drevet på dugnad av ildsjeler. Trysil Historie-og museumslag har stått som eiere av prosjektet inntil Trysil kommune overtok i 2019. Det er nå pr mars 2024 ca 11500 registreringer.

Se nettsiden www.trysilnavn.no for mer informasjon. Ta kontakt med prosjektleder hvis du har opplysninger som kan være verdifulle for prosjektet.

Prosjektleder: Vidar Storbæk.  

Skjermbilde fra nettsiden www.trysilnavn.no