LGU-UNG

Etter initiativ fra dalens unge for å få til noe for den yngre generasjonen i dalføret, så starter vi opp LGU-ung for unge fra 6 år og oppover, som en undergruppe av LGU. Målet er at vi sammen skal lage aktiviteter og møteplasser for barn og unge i Ljørdalen.

Fredag 10.september 2021 hadde vi vårt første møte med 9 barn og unge mellom 6 og 13 år - og de kom opp med over 50 ideer på aktiviteter og prosjekter de vil gjøre sammen med alle barn og unge som bor i, eller besøker Ljørdalen.

Følg med på vår Facebookgruppe for oppdateringer og informasjon om nye treff og aktiviteter!