NKS/SKÅRET SANITETSFORENING

N.K.S er en landsdekkende organisasjon som er forankret i nærmiljøet gjennom lokalforeninger.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynnøytral.

Skåret Sanitetsforening ble stiftet i mai 1931. De fleste damene fra Bergli til grensa var medlemmer.

Pr i dag er 14 medlemmer, den yngste er 38 år og den eldste 85. Kun 7 er aktive.

Vi gir penger til N.K.S sine fond, bla.a. fond for kvinnehelse og fond for barn og unge, Utenlandsfondet og Min dag i dag. Også Kirkens SOS har fått bidrag, leger uten grenser og det Handler om å gi.

Lokalt har vi støttet opp om tiltak i grenda; bidrag til oppussing av Lund, Skåret Folkets Hus, merking og skilting av turstier, oppkjøring av langrennsspor og bidrag til etablering av kvinnearbeidsplasser er noe som kan nevnes.

Alle pensjonister som er medlemmer får støtte til fotpleie. Vi gir blomster til alle som runder år, fra 40 år og oppover og bårebukett ved dødsfall.Hvert år selges det fastelavnsris til alle i Skåret krets.


Vi har vært med å arrangere Ljørdalsdaga fra starten i 1989.

Vi møtes en gang i måneden der vi behandler saker som kommer inn og ikke minst sosialt samvær med god mat og godt humør.


Sanitetskvinnenes motto:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Leder: Gunda Skåret