LØRDALEN MUSIKKFORENING

Lørdalen Musikkforening ble stiftet i 1885 og er en av de lengstlevende korpsene i Norge. 

Leder: Odd Loke Lokholt

Klikk her for å se deres arrangement på Facebook.