LJØRDALEN LØYPEFORENING

Ljørdalen løypeforening ble stiftet 10 april 2009. Virksomheten med sporkjøring kom i gang vinteren etter. Foreningen driver med ca. 9 mil med kontraktert sporkjøring med spormaskin.

Før foreningen ble dannet, ble løypene kjørt opp av Lørdalens Sportsklubb med snøscooter og før det måtte hytteeierne gå opp løypene med ski.

Kostnadene for sporkjøringen finansieres for det meste av de ulike hyttefeltene rundt Ljørdalen sine medlemmer, men i de senere årene har vi også fått bidrag av sponsorer og grasrotmidler. Vi er i tillegg registrert for momsfradrag fra staten. Økonomien i foreningen er for tiden god, men vi har ingen reserver om noe skulle hende.

Styret består av representanter fra respektive hyttefelt som er medlemmer samt Lørdalen Sportsklubb. Styret arbeider på dugnadstimer og det utbetales ikke godtgjørelse til styret bortsett fra rene utgifter. Alle hyttefeltene i Ljørdalen er medlemmer unntatt Fulufjellet Hyttegrendlag. Vi har også med takk notert bidrag fra LGU!

For den kommende vinteren blir løypene forlenget slik at om det blir nødvendig vil også spor blir kjørt i midten av uken.

Ljørdalen Løypeforening er også takknemlig for andre bidrag til drift av skiløyper, dette kan gjøres på Vippsnr. 116223, Bankkonto: 1822.49.30042

Kontakt: 

Björn Hindrum,

tlf: +46-733409085

epost: hindrum@fronton.se

https://www.facebook.com/groups/735969633246866/