NKS/LØRDALEN SANITETSFORENING

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) er i 2021 125 år og består av 40.000 medlemmer fordelt på 600 lokalforeninger. NKS engasjerer seg spesielt i: 

 • Kvinnehelse og deres livsvilkår
 • Jobbe for at barn og unge skal få omsorg, gode opplevelser og få delta på lik linje som andre.
 • Jobber for trygge lokalsamfunn: bistår ved leteaksjoner, ulykker, kriser med bl.a. drikke , mat osv. 
 • Støtter forskning og utvikling igjennom fond: kvinnehelse/barn og unge. 
 • NKS eier og driver et stort mangfold av helse- og sosialinstitusjoner og tjenester. 
 • Politisk uavhengig , men hatt en sterk stemme i den offentlige debatten. 


Det finnes mange spennende muligheter for de som ønsker å jobbe innenfor frivillighet , og gjøre en forskjell for andre. Det er mange basisaktiviteter å velge mellom. Vi har desverre begrenset kapasitet, og kan ikke være med på alle.


Leder: Birgitte Enger.Kontaktinfo: Tlf 90785904 Mail: birgitte-enger@hotmail.com


https://www.facebook.com/groups/281759321986133/Her i Ljørdalen startet vi opp i 1912, med Jon Leeteng som første leder. Det er arbeidet med mye i alle disse årene, alt fra hjelp til tuberkulose, helsestasjon, div hjelpemidler, fotpleie, sandprosjekt osv. Aktiviteter som vi i Lørdalen Sanitetsforening driver med idag er:

 • Fastelavensris > kvinnehelse
 • Maiblomster > barn og unge
 • Fotpleie > eldre/uføre
 • Sand > eldre
 • Nyfødtgave > barn
 • Blomsterhilsen > eldre
 • Fonds > forskning kvinner og barn
 • Kløvertur > gågruppe for alle