LJØRDALEN PENSJONISTFORENING

Pensjonistforbundet.
Ljørdalen pensjonistforening.

Foreningen ble startet i 1974.
Nå har vi 70 medlemmer, men ønsker oss flere.
Møtene blir vanligvis holdt på Lund klokka 11 andre tirsdagen i måneden . På Lund er det nå installert teleslynge både i storsalen og lillesalen.
På møtene har vi sang, musikk, varm mat, kaffe og kaker. Informasjon fra Forbundet og aktuelle tema blir tatt opp. Bruker også personer utenfra til orientering og underholdning. Vi ønsker å ha en lett tone på møtene der sosialt fellesskap er viktig.

Leder: 

Turid Torgals
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om foreningen. Møtene er åpne for alle som vil delta. Kom gjerne på besøk.

Pensjonistforbundet er det største forbundet for pensjonister. Av viktige saker som forbundet har forhandlet seg til, er fjerningen av reduksjonen på 0.76 % av pensjonen, økning av minstepensjonen, regelmessige møter med regjeringen.
Dess flere medlemmer, dess større påvirkningskraft.


Foto: Rune Jevnås