Ljørdalsdaga 2022 vil bli arrangert fredag 1. og lørdag 2. juli. De fleste arrangementene vil skje på og rundt samfunnshuset Lund midt i hjertet av Ljørdalen. Følg med på Ljørdalsdaga sin Facebookside for mer informasjon og program.

Har du spørsmål eller ønsker å bidra?

Kontakt styret ved Anne Nylund tlf. 477 58 290
Ansvarlig for boder: Reidun Østby tlf. 905 86 679


Ljørdalsdaga er Ljørdalens egen grendehelg som har blitt arrangert hvert år siden 1989. Ljørdalsdaga har blitt en kjær tradisjon for både fastboende, utflyttede ljørdøler og turister. Dagane drives på dugnad, og det er lagt ned utallige timer for å kunne arrangere en helg med blant annet matsalg, konserter, revy, andeløp, grendestafett, dansefester og en hyggelig bodplass med utsalg av lokale varer.

Ljørdalsdaga eies av LGU.


Bilder:

1) Cindy Foss-Floden og Karoline Petrine Nordmo med programmer fra de siste 30 årene. Trygve Opseth

2) & 3) Grendestafett. Trygve Opseth

4) Hestskokasting. Trygve Opseth

5) & 6) Revy. Lene Bergersen

7) Andeslipp. Knut Slåtta

8) Ansiktsmaling. Lene Bergersen