OM LGU


Ljøradalen Grendeutvalg (LGU) er et overbyggingsorgan for lag, foreninger, organisasjoner og  i ljørdalføret.

LGUs formål er å koordiner aktivitetene innenfor de forskjellige områder slik at en en oppnår best mulig resursutnyttelse. Her skal alt fra næringsutvikling til miljø, trivsel og samhold dekkes.

Informasjon, veiledning og planlegging er viktig for å nå målsettingen. 

LGU er en partipolitisk nøytral


Styret 24/25

Leder: Lene Bergersen

Nestleder: Line Opseth

Kasserer: Helge Bakken

Sekretær: Trygve Opseth

Styremedlem: Ivar Kjellmo

1. vara: Pernille Lans

2. vara: Per Gjermund Skaaret